Velkommen

Majestetiske Mundal Hotell i Fjærland er eit unikt døme på den norske hotelltradisjonen frå siste halvdel av 1800-talet. Det er viktig for oss å halde på den opprinnelege atmosfæra og bevare hotellet mest mogleg autentisk.
 
Mundal Hotell byr på ei unik oppleving og er m.a. nemd som eit hotell det er verd å vitje, både i Lonely Planet sin reiseguide, Travel & Leisure og i National Geographic Traveller.
 
Reis i tid og synk ned i ein djup skinnstol, laga av lokale handverkarar for over hundre år sidan. Verda er i rask endring, men på Mundal Hotell i Fjærland står tida stille. Opplev ei nostalgisk atmosfære, med Sognefjorden, fjella og isbreen i kring.

 

Kom og sjå sjølv!
 

Hotellet er ope frå byrjinga av mai til slutten av september.