Vegbeskriving

Å reise til Hotel Mundal skal generelt samsvare med buss-, båt- og flytabeller. Nedanfor finn du reisetid og transportalternativ frå ulike destinasjonar til Fjærland.

Frå Balestrand: 1 time og 30 minutt med bil
Frå Hella: 1 time med bilferje, ca 70 km
Frå Skei: 30 minutt med bil, 30 km
Frå Førde eller Sandane flyplass: 1,5 timar med bil, 80 km
Frå Sogndal: 30 minutt med bil, 30 km
Frå Sogndal flyplass: 50 minutt med bil, 50 km
Frå Bergen: 4-5 timar med båt eller bil, fly til Sogndal tek 38 minutt
Frå Oslo: 6 timar med bil og båt, 8 timar med buss eller 50 minutt med fly til Sogndal


Ruteinformasjon:
Båt: http://www.fjord1.no/
Buss: http://www.nettbuss.no/
Fly: http://www.wideroe.no/Med bil til Fjærland

Reiser frå Oslo:

Over Hardanger: Oslo - Hønefoss - Gol - Hemsedal - Laerdal - Sogndal - Fjærland
Undervegs må du nytte ferje fra Fodnes til Mannheller. Ferja tek 15 minutt og går døgnet rundt, om lag kvar time om natta og kvart 20. minutt på dagtid.
Total reisetid ca. 6 timar


Over Valdres: Oslo - Hønefoss - Fagernes- Laerdal - Sogndal - Fjærland
Undervegs må du nytte ferje fra Fodnes til Mannheller. Ferja tek 15 minutt og går døgnet rundt, om lag kvar time om natta og kvart 20. minutt på dagtid.
Total reisetid ca. 6,5 timar

Reiser frå Bergen (4 timar):


via Laerdal
Bergen - Dale - Voss - Aurland - Lærdal - (Ferry) - Sogndal - Fjærland

via Førde
Bergen - Knarvik - Oppedal - Lavik (ferge) - Vadheim - Førde - Gondola - Fjærland

via Vik
Ferje: (berre tilgjengeleg mellom 1. juni og 31. august ) Bergen - Dale - Voss
(då med ferje resten av turen)) Vangsnes - Hella - Vangsnes - Fjærland kai


Med buss til Fjærland


Fra Oslo:
Bussen kjører fra busstasjonen i Oslo til Fjærland daglig. Busstasjonen ligger en 20-minutters gange fra Hotel Mundal. Gjestene kan forhøre seg å bli plukket opp fra Fjærland busstasjonen via telefon eller e-post.

Fra Bergen:
Bussen køyrer daglege avgangar mellom Bergen bussterminal og Fjærland. Busstoppet ligg 20-minutts gange frå Hotel Mundal. Gjestar kan på førehand via telefon eller e-post be om å bli plukka opp på busstoppet.

Med fly til Fjærland
Det går ingen direktefly til Fjærland. Den nærmaste flyplassen med avgangar til og frå Oslo/Bergen ligg i Sogndal. Busstidene samsvarar med framkomst i Sogndal.

Med båt til Fjærland
Bergen - Balestrand - Fjærland
Ver oppmerksam på at det berre er to avgangar til Fjærland i løpet av sommaren. Dette er ei passasjerferje.